Реєстрація на Конференцію "Київ 2035: Стратегія розвитку міста"

  Київ квітучий

  Ми створюємо майбутнє
  Києва разом!

  Долучайтеся до створення Стратегії Києва 2035

  Київ ― це розумне, зелене, самобутнє місто, яке має конкурентні умови для життя і самореалізації, пропонує максимальний комфорт для проживання і ведення бізнесу, є лідером інноваційних змін в Україні. В ньому гармонійно поєднуються пріоритети розвитку європейської столиці, центру агломерації та комфортних локальних міських зон.

  Детальніше

  Про кампанію

  Проведені соціологічні опитування підтвердили, що переважна більшість жителів столиці цікавиться діяльністю міської влади («цікаво» / «достатньо цікаво» відповіли 77,7% опитаних киян). Проте рівень обізнаності щодо ініціатив, планів, сервісів і результатів діяльності міської влади становить усього 50,4%, тоді як 49,9% опитаних респондентів назвали себе необізнаними з цією діяльністю. 56% опитаних киян вважають, що вони не залучені до суспільного діалогу щодо визначення пріоритетів міста і процесу ухвалення рішень міської влади.

  Враховуючи ці дані, Київська міська державна адміністрація розпочала інформаційно-комунікаційну ‌кампанію ‌з‌ ‌презентації‌ ‌та‌ ‌публічного‌ ‌обговорення‌ ‌довгострокових‌ ‌пріоритетів,‌ ‌цілей‌ ‌і‌ ‌завдань‌ ‌розвитку‌ ‌міста‌ ‌Києва.‌ Кампанія сприятиме‌ ‌створенню‌ ‌системної,‌ ‌стійкої‌ ‌та ‌послідовної‌ ‌взаємодії‌ ‌з‌ ‌цільовими‌ ‌групами‌ в межах ‌розробки‌ ‌проєкту‌ ‌Стратегії‌ ‌розвитку‌ ‌міста‌ ‌Києва‌ ‌до‌ ‌2035‌ ‌року‌.‌

  Стратегічні цілі
  Київ квітучий

  Етапи реалізації кампанії

  Літачок
  Літачок
  Літачок
  Літачок
  • 1 Проведення публічних обговорень довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва із залученням широкого кола зацікавлених сторін.
  • 2 Проведення круглих столів у межах фокус-груп й експертних груп Робочої групи з питань розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року з метою опрацювання пропозицій щодо стратегічних цілей і пріоритетів розвитку столиці.
  • 3 За результатами засідань експертних груп Робочої групи з питань розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, проводяться презентація й обговорення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва, представлених громадськістю й експертами керівництву міста, депутатам Київської міської ради та широкому колу зацікавлених осіб.

  Стратегічні цілі

  Стратегічні цілі ― це пріоритетні напрями розвитку Великого Києва, об’єднані відповідно до тематики та зон відповідальності органів міського самоврядування.

  Лист
  Лампочка
  Позиція
  Люди

  Стратегічна‌ ‌ціль‌ ‌№1

  Формування комфортного й екологічного міського простору

  Для забезпечення стійкого розвитку міста потрібно провести інноваційну модернізацію міської інфраструктури: систем водопостачання, тепло- й енергопостачання, житлового господарства, транспорту. Реалізація цілі передбачає також забезпечення сталої міської мобільності, поліцентричного збалансованого розвитку міста, ефективної системи контролю та планування забудови, планування зон розселення і центрів тяжіння транспортних потоків, підвищення безпеки киян і гостей міста й екологічних стандартів, покращення міського простору, відновлення ландшафтів і розвиток зелених зон, створення умов для здорового способу життя і заняття спортом. Окремим завданням є поліпшення здоров’я жителів мегаполіса.

  • Модернізація системи надання комунальних послуг і покращення якості житлового фонду
  • ‌‌Забезпечення сталої міської мобільності
  • ‌‌‌‌Поліцентричний збалансований розвиток міського простору та благоустрій
  • ‌‌‌‌Збереження і розвиток природного середовища, мінімізація негативного впливу на довкілля
  • ‌Забезпечення правопорядку й безпеки містян і гостей міста
  • ‌‌Розвиток системи надання соціальних послуг, забезпечення гендерної рівності, розвиток толерантного та інклюзивного суспільства
  • ‌‌Організація ефективної системи надання медичних послуг
  • ‌‌Створення умов для занять спортом і ведення здорового способу життя

  Стратегічна‌ ‌ціль‌ ‌№2

  Якісне економічне середовище, засноване на розвитку інноваційних сервісів та індустрій на засадах смарт-спеціалізації

  Важливим завданням є забезпечення сприятливого середовища для життя, роботи і розвитку людини, функціонування підприємницьких структур, формування ефективної системи сприяння зайнятості та набуття компетенцій. Реалізація цілі передбачає створення об’єктів інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості міста, розвиток смарт-спеціалізації як рушійної сили економічного зростання, підтримку малого і середнього бізнесу та процесу підприємницького відкриття, а також розвиток системи освіти, яка б гарантувала набуття необхідних навичок.

  • Створення і просування об’єктів інноваційної інфраструктури, підвищення інвестиційної привабливості
  • Розвиток смарт-спеціалізації (ІКТ, фармацевтика та медичні послуги, креативні індустрії тощо) та підтримка процесу підприємницького відкриття
  • Створення комфортного середовища та підтримка інтернаціоналізації бізнесу
  • ‌‌‌‌Розвиток системи освіти і набуття навичок
  • ‌‌‌‌‌‌‌‌Формування прогресивного та всебічно розвиненого молодого покоління

  Стратегічна‌ ‌ціль‌ ‌№3

  Розвиток столиці як культурного і туристичного центру

  Стратегічним завданням є відновлення, розвиток та ефективне використання історико-культурного й туристичного потенціалу, відновлення і збереження об’єктів культурної спадщини, а також розвиток креативних індустрій ― рушіїв інноваційних перетворень у суспільстві, сучасному мистецтві та культурному екосередовищі. Проведення заходів із залучення туристів і промоції м. Києва на міжнародній арені сприятиме зміцненню іміджу столиці як культурного і туристичного центру Східної Європи.

  • Збереження об’єктів історико-культурної спадщини
  • ‌‌‌‌Розвиток культурного середовища та підтримка креативних індустрій, просування культурної пропозиції
  • Розвиток туризму і туристичної інфраструктури
  • Забезпечення духовного розвитку всіх верств населення та формування національної ідентичності

  Стратегічна‌ ‌ціль‌ ‌№4

  Ефективне врядування міста і розвиток приміської зони

  Стратегічним завданням є розбудова ефективної й узгодженої системи управління містом із врахуванням розвитку Києва як столичної агломерації, впровадження гендерного підходу в політиці місцевого самоврядування і демократичних інструментів у системі управління містом. Досягнення цієї цілі охоплює широкий спектр управлінських функцій і завдань, які передбачається трансформувати у цифровий формат задля підвищення прозорості дій міської влади та налагодження ефективного діалогу «влада ― громада». Окремим блоком завдань із досягнення цієї цілі є розвиток розумного цифрового простору та публічних сервісів, удосконалення системи надання адміністративних послуг тощо.

  • Розвиток системи управління містом і форм громадського діалогу
  • Розвиток Київської агломерації
  • Розвиток цифрового простору та публічних сервісів
  • Модернізація комунікаційного простору та промоція міста Києва

   Реєстрація на Конференцію "Київ 2035: Стратегія розвитку міста"

    Київ 2035: Стратегія розвитку міста

     1

     09:00-10:00

     Реєстрація. Ранкова кава.

     2

     10:00 - 11:30

     KEYNOTE SESSION Презентація проєкту стратегії розвитку Києва до 2035 року

     3

     11:30 - 12:30

     Дискусійна панель №1 Сильна Стратегія - Сильне Місто
     • Стратегія - фундамент зростання економічних та соціальних показників міста
     • Розробка Стратегії: пошук балансу та компромісів
     • Історії успіху та основні пріоритети розвитку найкращих міст світу
     • Важливість співробітництва влади, бізнесу та громадськості задля розвитку міста

     4

     12:30 - 13:30

     Дискусійна панель №2 Стратегічні цілі, напрями та завдання
     • Формування комфортного та екологічного міського простору
     • Якісне економічне середовище, засноване на розвитку інноваційних сервісів та індустрій на засадах смарт-спеціалізації
     • Розвиток столиці як культурного та туристичного центру
     • Ефективне врядування міста та розвиток приміської зони

     5

     13:30 - 14:30

     Обідня перерва

     6

     14:30 - 15:30

     Дискусійна панель №3 Голос громади: е-демократія та інструменти впливу на міські рішення
     • Громадський бюджет – ефективний інструмент впливу мешканців на розвиток міста
     • Діалог громади з владою: інструменти взаємодії
     • Збільшення соціального капіталу столиці через залучення громади до ухвалення важливих рішень та управління містом

     7

     15:30 - 17:00

     Дискусійна панель №4 Сталий розвиток міста
     • Нові стратегічні пріоритети розвитку міст з урахуванням сучасних викликів
     • Досягнення оптимального балансу між трьома складовими розвитку – економічною, соціальною та екологічною
     • Цифровізація, розумне місто, смарт-послуги

     8

     17:00 – 18:00

     Нетворкінг, вечірній коктейль

     Новини

     Отримати презентацію

     У цій формі ви можете залишити ваші дані та отримати презентацію довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва на електронну пошту.